تحقیق و بررسی ترمودینامیک

بررسي ترموديناميک و پارامترهاي موثر بر فرآيند جذب ... - SID.ir

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ترموديناميک و پارامترهاي موثر بر فرآيند جذب فلز کادميم در محلول هاي آبي توسط تري کلسيم فسفات نانوبلورين.

SID.ir | بررسي سينتيک و ترموديناميک جذب جيوه از محلولهاي ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله همایش علمی بررسي سينتيک و ترموديناميک جذب جيوه از ... همچنين در اين تحقيق به مطالعه اثرات نفوذ درون ذره اي در جذب جيوه بر روي جاذب ...

مقاله بررسی ترمودینامیک | ترمودینامیک چیست؟ | تاریخچه ...

مقاله بررسی ترمودینامیک | ترمودینامیک چیست؟ | تاریخچه ترمودینامیک | ترمودینامیک آماری | ترمودینامیک کلاسیک | کولر ال جی coolerlg.com.

بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی فرایند جذب راکتیو قرمز ...

بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی فرایند جذب راکتیو قرمز ۱۹۸ از فاضلاب نساجی استفاده از مرجان آهکی به عنوان جاذب طبیعی. مجله تحقیقات سلامت. ۱۳۹۵; ۵ (۲) :۷۳-۸۹.

ي زا رﻧﮓ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺘ - نانومواد

ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺗﺤﻘﯿــﻖ. زﯾــﺎدي ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ. اﻧــﺪ . ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﭼﻨـﺪ. ﻓـﺎزي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ. ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪه آن در ﯾﮏ ﺑﻌﺪ اﻧﺪازه ﮐﻤﺘـﺮ از. 100. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

بررسی سینتیک و ترمودینامیک جذب کادمیوم و سرب بوسیله ...

بررسی سینتیک و ترمودینامیک جذب کادمیوم و سرب بوسیله دیاتومیت در محیط آبی. نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. مرضیه پیری · ابراهیم سپهر.

مقاله کنفرانس: مطالعات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب ...

همچنین سینتیک جذب توسط مدل های سینتیک شبه مرتبه یک، شبه مرتبه دو و مدل نفوذ بین مولکولی بررسی شدند. ترمودینامیک جذب توسط رابطه ی وانت هوف مطالعه شده و ...

دانلود مقالات ISI ترمودینامیک: 3670 مقاله isi انگلیسی + ترجمه ...

کلمه دینامیک در واژه این علم به معنی این است که ترمودینامیک علم بررسی انرژی در حرکت و پویایی اجسام و سیستمها است، به همین دلیل واژه معادل فارسی ترمودینامیک، ...

مطالعه پارامترهاي ترموديناميكي جذب يونهاي فلزي سرب، مس و ...

همدماهاي النگموير، فروندليچ و دوبينين- رادوشکويچ، ثابت های ترموديناميکی فرايندها محاسبه شد. ... در تمام جاذب های بررسی شده در اين تحقيق، فاکتور جداسازی.

دانلود رایگان مقاله ISI : ترمودینامیک چرخه جذب- واجذب برای جاذب ...

ترمودینامیک چرخه جذب- واجذب برای جاذب سیستم ذخیره هیدروژن. همین الان دانلود ... جدول1. خلاصه‌ای از معادلات و راه حل‌های ترمودینامیکی در چرخه جذب-واجذب. جدول2. ... مقاله ISI : بررسی تعامل هیدروژن با Ti0.9Zr0.1Mn1.3V0.7 با استفاده از روش کالریمتریک.

Analytical Survey of the Kinetics and Thermodynamics of ...

thermodynamics of the P adsorption by using bone charcoal (BC). Methods: ... آبی این. تحقیق. باهدف. بررسی. سینتیک. و. ترمودینامیک. جذب. فسفر. بر. روی. ذرات.

مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره ...

بررسی ترمودینامیکی جذب سطحی یون کادمیم (II) توسط نانو ذره‌های روی اکسید در دماهای متفاوت صورت گرفت که پارامترهای ترمودینامیکی جذب سطحی یون کادمیم (II) ...

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل اکسرژی در بخش های ...

قانون دوم ترمودینامیک وسیله باارزشی برای بهینه‌سازی سیستم‌های پیچیده ترمودینامیکی است. جهت بررسی قابلیت تبدیل به کار پارامتری به نام اکسرژی تعریف ...

بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک فرآیند حذف اسید ...

ﺗﺤﻘﯿﻖ. : اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. اﻧﺠﺎم .ﺷﺪ ... ﻣﯿﺰان. ﺟﺮم. ﺟﺎذب، اﯾﺰوﺗﺮم، ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و. ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ. آﻓﺮ. ﯾﻨﺪ ﺟﺬب اﺳﯿﺪ. ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ. ﺑﺮرﺳﯽ .ﺷﺪ.

دانلود تحقیق ترمودینامیک - مقاله، پروژه دانشجویی و دانش آموزی

تحقیق ترمودینامیک. ۲۹. مقدمه : اساسی ترین کاربرد ترمودینامیک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است . در بررسی های مربوط به دگرگونی ...

ترمودینامیک - راسخون

این سرمشق ها پیش فرض های قبول شده ای هستند که در حل مسائل مورد تحقیق ... قوانین ترمودینامیک را میتوان بر اساس تعاریف اصولی و رایج علم نیز بررسی کرد:

مطالعه سینتیک، ترمودینامیک و ایزوترم فرآیند حذف ... - Magiran

روش تحقیق: در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی؛ اثرات pH، زمان تماس، غلظت اولیه فلوراید، جرم جاذب، دما و حضور آنیون سولفات بر فرآیند حذف مورد بررسی قرار گرفت؛ ...

بررسی حذف کلرپیریفوس با استفاده از کامپوزیت کیتوزان ...

۳- مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ... سپس معادلات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب مورد بررسی قرار ...

مقاله در مورد ترمودینامیک - مگ ایران | دانلود مقاله

کلمه دینامیک در واژه این علم به معنی این است که ترمودینامیک علم بررسی انرژی در حرکت و پویایی اجسام و سیستمها است ، به همین دلیل واژه معادل فارسی ترمودینامیک ...

تحقیق و بررسی ترمودینامیک – card - shirazastronomy

تحقیق و بررسی ترمودینامیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق و بررسی ترمودینامیک میباشید. دانلود فایل. مقدمه برای ساختن وسیله‌ای برای ...

بررسی ترمودینامیک تعادلی اثر کار میدان مغناطیسی روی کسر ...

در تحقیق حاضر بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر واکنش یک مرحله‏ای احتراق متان با کمینه‏سازی انرژی آزاد گیبس انجام شده است. نتایج نشان می‏دهد اثر ...

پروژه ترمودینامیک .::.نانو ترمودینامیک ( بررسی - دانلود رایگان

word تعداد مطالب دانلود تحقیق بررسی ترمودینامیک سیستمهای نانو و ماکرو مقدمه بررسی ترمودینامیکی سیستمهای کوچک (small systems) برای اولین بار توسط ترل

مقاله بررسی ترمودینامیک - فروش فایل

مقاله بررسی ترمودینامیک خرید فایل مقاله ترمودینامیک در14صفحه قابل ویرایش فهرست: عنوان صفحه چکیده 1 مقدمه 1 سیستمهای ترمودینامیکی 2 خواص ترمودینامیکی ...

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان ترمودینامیک محلول : اهمیت و ...

با انجام یک بررسی مختصر از حالت های استاندارد که برای توصیف ترمودینامیک فرایندهای محلولی به کار رفته است، نقش و فایده ترمودینامیک محلول، ...

مدل سازی ترمودینامیکی خشک شدن یک ماده منفرد در شرایط محیطی ...

در این مقاله فرایند خشک شدن یک ماده منفرد در هوا از منظر ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل ترمودینامیکی پیشنهادی توسط داده های تجربی حاصل از خشک ...

تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین ...

در تحقیق حاضر، سنتیک و ترمودینامیک جذب عناصر کادمیم، سرب، مس و روی توسط ... فاکتور جداسازی لانگمیر (RL) برای نانو ذرات مورد بررسی 50/0- 03/0 بدست آمد که ...

تحقیق و بررسی ترمودینامیک - بلاگ فورکیا

تحقیق و بررسی ترمودینامیک مقدمه برای ساختن وسیله‌ای برای اندازه گیری دما ، هر نوع انتخاب ماده و خاصیت دماسنجی ، همراه با رابطه مفروض بین ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد ترمودینامیک و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و ... هدف از این تحقیق بررسی اثر تری ‌پتاسیم ‌سیترات بر روی ساختار و شکل ...

تحقیق و بررسی ترمودینامیکدسته: مکانیک
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 136 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

تحقیق و بررسی ترمودینامیک مقدمه برای ساختن وسیله‌ای برای اندازه گیری دما ، هر نوع انتخاب ماده و خاصیت دماسنجی ، همراه با رابطه مفروض بین خاصیت و دما، منجر به یک مقیاس دمایی خاص می‌شود که اندازه گیری‌های آن الزاما با اندازه گیری‌های حاصل از هر مقیاس دمایی دیگری که به صورت مستقل تعریف شده است، توافق نخواهد داشت برای جلوگیری از این آشفتگی یک مقیاس

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

مقدمه
برای ساختن وسیله‌ای برای اندازه گیری دما ، هر نوع انتخاب ماده و خاصیت دماسنجی ، همراه با رابطه مفروض بین خاصیت و دما، منجر به یک مقیاس دمایی خاص می‌شود که اندازه گیری‌های آن الزاما با اندازه گیری‌های حاصل از هر مقیاس دمایی دیگری که به صورت مستقل تعریف شده است، توافق نخواهد داشت. برای جلوگیری از این آشفتگی یک مقیاس جهانی برای درجه بندی ارائه می‌شود. در این مقیاس برای درجه بندی دماسنجی ، یک نقطه ثابت استانداردی نیاز است که در آن تمام دماسنجها دمای یکسانی را برای آن نقطه نشان دهند. به این ترتیب یک هماهنگی میان ابزارهای اندازه گیری دما حاصل می‌شود. این نقطه ثابت همان نقطه سه گانه آب است.

روشهای اندازه گیری دما
برای سنجش دما دو روش وجود دارد. در روش اول دو دمای از پیش تعین شده در نظر می‌گیریم و دمای مجهول را با احتساب مقادیر دماهای معلوم بدست می‌آوریم. به عنوان مثال دمای نقطه ذوب یخ را صفر درجه و دمای نقطه جوش متعارف آب را ۱۰۰درجه سانتیگراد انتخاب می‌کنند و فاصله بین این دو نقطه را روی دماسنج به صد قسمت مساوی تقسیم کرده و هر کدام را یک درجه سانتی‌گراد می‌نامند. این نوع مدرج کردن دماسنجها را روش صد تقسیمی می‌گویند که اصول دماسنجی معمولی را تشکیل می‌دهد.

روش دوم که از سال ۱۹۵۴به بعد معمول شد و امروزه نیز از آن استفاده می‌شود، روش جدیدی است. در این روش پیشنهاد می‌شود که انتخاب فقط یک دمای از پیش تعریف شده تحت عنوان دمای استاندارد کافی است. این دمای منحصر به فرد که در همه جا قابل دسترسی است و البته مستقل از شرایط اقلیمی می‌باشد، دمای نقطه سه گانه آب است.

تعیین دمای نقطه سه گانه آب
اولین بار وسیله‌ای که برای تعیین نقطه سه گانه آب بکار رفت، ظرف شیشه‌ای U شکلی بود که در این ظرف ابتدا آبی با درجه خلوص بالا قرار داده می‌شود. سپس برای این که بخار به میزان معین در داخل ظرف تشکیل شود، آن را به یک پمپ تخلیه متصل می‌کنند. البته در غیاب پمپ نیز همیشه از طریق تبخیر سطحی ، مقداری بخار در بالای آب وجود دارد. منتها بخار غیر اشباع بوده و دارای فشار مورد نظر نمی‌باشد. وقتی هوای داخل لوله تخلیه شود، عمل تبخیر تسریع می‌شود و در مدت اندکی به میزان زیاد بخار در ظرف بوجود می‌آید.

این عمل تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که فشار بخار موجود در بالای آب به ۶۱۲ پاسکال برسد. پس از وصول این حالت عمل تخلیه قطع می‌شود. برای این که حالت سوم یعنی یخ در ظرف بسته فوق حاصل شود، قطعات یخی در شکم ظرف تعبیه می‌کنند. پس اگر به سیستم فرصت بدهیم، بتدریج لایه نازکی از یخ در جدار داخل آن تشکیل می‌شود. پس از آن که به میزان قابل ملاحظه‌ا‌‌ی ، یخ در داخل ظرف تشکیل شد، قطعه یخ‌های بیرونی را کنار می‌گذاریم. تا زمانی که در داخل این ظرف یخ ، آب و بخار آب وجود دارد و اندازه هیچ کدام فزونی نمی‌یابد، دمای داخل ظرف طبق تعریف دمای نقطه سه گانه است.

ترمودینامیک
ترمودینامیک شاخه‌ای از فیزیک است که در آن ، برخی از خواص اجسام را که به علت تغییر دما ، متغییر می‌شوند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مراحل مطالعه ترمودینامیک
• قدم اول در مطالعه ترمودینامیک ، انتخاب قسمتی از فضا یا شی و یا نمونه است که به اختیار در نظر گرفته و مطالعه روی آن متمرکز می‌شود این قسمت را اصطلاحا سیستم می‌گویند. بقیه فضا یا شی نمونه را که در تماس با سیستم بوده و در تحولات سیستم دخالت دارد یا به بیان دیگر با سیستم اندرکنش می‌کند، به مفهوم کلمه ، محیط اطراف می‌گوییم.
• قدم بعدی انتخاب روش و یا دیدگاهی است که بررسی و مطالعه از آن دیدگاه صورت می‌گیرد. در این رهگذر دو دیدگاه به ظاهر متفاوت وجود دارد که عبارتند از:
دیدگاه ماکروسکوپیک (Macroscopic)
دیدگاه ماکروسکوپیک ، یک نگرش کلی است و مشخصات کلی ، یا خواص بزرگ مقیاس سیستم ، مبنای توصیف ماکروسکوپی سیستم را تشکیل می‌دهند. بطور خلاصه ، توصیف ماکروسکوپیکی یک سیستم عبارت از مشخص کردن چند ویژگی اساسی و قابل اندازه‌ گیری آن سیستم است.

دیدگاه میکروسکوپیک (Microscopic)
از نظر آماری ، یک سیستم متشکل از تعداد بسیار زیادی ملکول ( N مولکول) که هر کدام از این مولکولها می‌تواند در مجموعه‌ای از حالتهایی که انرژی آنها مساوی E1 و E2 و … است، قرار می‌گیرد. این سیستم را می‌توان بصورت منزوی در نظر گرفت و یا در بعضی موارد می‌توان فرض کرد که مجموعه‌ای از سیستمهای مشابه ، یا جمعی از سیستمها ، آنرا در بر گرفته‌اند.

سیر تحولی و رشد
زمانی که برابری حرارت با انرژی مکانیکی ، بطور قاطع محقق شد، موقع آن فرا رسید که کار دانشمند معروف «سادی کارنو» درباره قوانین مربوط به تبدیل شکلی از انرژی به شکل دیگر ، تصمیم یابد. نخستین گامی که در این جهت برداشته شد، توسط فیزیکدان آلمانی ، رودلف کلاسیوس

قوانین اساسی ترمودینامیک

قانون صفرم ترمودینامیک

یک کمیت اسکالر به نام دما وجود دارد که خاصیتی است متعلق به تمام سیستمهای ترمودینامیکی (در حال تعادل) ، بطوری که برابری آن شرط لازم و کافی برای تعادل گرمایی است.

قانون اول ترمودینامیک

اگر سیستمی فقط به طریقه بی‌دررو از یک حالت اولیه به یک حالت نهایی برده شود، کار انجام شده برای تمام مسیرهای بی‌دررو که این دو حالت را به یکدیگر مربوط کنند، یکسان است.
قانون دوم ترمودینامیک

هیچ فرآیندی که تنها نتیجه آن جذب گرما از یک منبع و تبدیل این آزمایشهای مربوط به گرما به کار باشد، امکان پذیر نیست. به بیان دیگر می‌توان گفت که امکان ندارد که تنها اثر یک ماشین چرخه‌ای آن باشد که بطور مداوم آزمایشهای مربوط به گرما را از جسمی به جسم دیگر با دمای بالا منتقل کند.

قانون سوم ترمودینامیک

این قانون بیان می‌کند که ممکن نیست از طریق یک سلسله فرآیند متناهی به صفر مطلق دست یافت. به عبارتی رسیدن به صفر مطلق محال است. البته به نزدیکیهای صفر مطلق می‌شود رسید، اما خود صفر مطلق قابل دسترس نمی‌باشد.

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

نام محصول :تحقیق و بررسی ترمودینامیک
شناسه کالا :PR7566
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :13200 تومان
مرجعsellu

سایر محصولات مرتبط

دانلود تحقیق تشریح و تحلیلی از جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک

تشریح و تحلیلی جنبه های,دانلود تحقیق تشریح و تحلیلی از جنبه های فلسفی قوانین ترمودینامیک

دانلود تحقیق تشریح و

دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 210 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مطالعه ترمودینامیک را مهندسین قرن نوزدهم آغاز کردند آنها می خواستند بدانند قوانین فیزیک چه محدودیت هایی بر عملکرد ماشین های بخار و سایر ماشین های تولید کننده انرژی مکانیکی تحمیل می کنند قیمت فایل فقط 9,350 تومان تشریح قوانین ترمودینامیک مطالعه ترمودینامیک را مهندسین قرن نوزدهم آغاز کردند آنها می خواستند بدانند قوانین فیزیک چه محدودیت هایی بر عملکرد ماشین های بخار و سایر ماشین های تولید کننده انرژی مکانیکی تحمیل می کنند ترمودینامیک درباره تبدیل یک شکل انرژی به شکلی دیگر، به ویژه تبدیل گرما به سایر شکلهای انرژی بحث می کند این کار با مطالعه روابط بین پارامترهای صرفا ماکروسکوپی صورت .

تحقیق ترمودینامیک و ترموشیمی

ترمودینامیک ,دانلود ترمودینامیک ,ترموشیمی ,دانلود,تحقیق ترمودینامیک و ترموشیمی

تحقیق ترمودینامیک و ترموشیمی

دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 دانلود تحقیق درمورد ترمودینامیک و ترموشیمی و مراحل مطالعه آنها بصورت ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط 8,800 تومان مراحل مطالعه ترمودینامیک قدم اول در مطالعه ترمودینامیک ، انتخاب قسمتی از فضا یا شی و یا نمونه است که به اختیار در نظر گرفته و مطالعه روی آن متمرکز میشود این قسمت را اصطلاحا سیستم میگویند بقیه فضا یا شی نمونه را که در تماس با سیستم بوده و در تحولات سیستم دخالت دارد یا به بیان دیگر با سیستم اندرکنش میکند، به مفهوم کلمه ، محیط اطراف میگوییم قدم بعدی انتخاب روش و یا دیدگاهی است که بررسی و مطالعه از آن .

مقاله در مورد ترمودینامیک

دانلود مقاله,دانلود تحقیق و مقاله,مقاله در مورد ترمودینامیک

مقاله در مورد ترمودینامیک

دسته: فنی و حرفه ای بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 ترمودینامیک به همراه توضیحات کامل قیمت فایل فقط 9,900 تومان ترمودینامیک ترمودینامیک شاخه ای از فیزیک است که در آن ، برخی از خواص اجسام را که به علت تغییر دما ، متغییر می شوند، مورد مطالعه قرار می گیرد مراحل مطالعه ترمودینامیک قدم اول در مطالعه ترمودینامیک ، انتخاب قسمتی از فضا یا شی و یا نمونه است که به اختیار در نظر گرفته و مطالعه روی آن متمرکز می شود این قسمت را اصطلاحا سیستم می گویند بقیه فضا یا شی نمونه را که در تماس با سیستم بوده و در تحولات سیستم دخالت دارد یا به بیان دیگر .

پاورپوینت بررسی نمودارهای ترمودینامیک

,بررسی نمودارهای ترمودینامیک,دانلود ,پاورپوینت بررسی نمودارهای ترمودینامیک

پاورپوینت بررسی نمودارهای ترمودینامیک

دسته بندی : دانش آموزی و دانشجویی پاورپوینت های درسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : powerpoint pptx قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد اسلاید : 25 اسلاید قسمتی از متن powerpoint pptx : بنام خدا بررسی نمودارهای ترمودینامیک جلسه اول دسته بندی: دانش آموزی و دانشجویی پاورپوینت های درسی تعداد مشاهده: 102 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 1,077 کیلوبایت قیمت: 8,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود لینک فایل دانلود پاورپوینت بررسی نمودارهای ترمودینامیک کی ایی قسمتی از متن powerpoint pptx : بنام خدا بررسی نمودارهای ترمودینامیک.

حل تمرین کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب ترمودینامیک مولکولی,حل تمرین کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب ترمودینامیک

مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز - ویرایش سوم دسته بندی : فنی و مهندسی مکانیک حل تمرین کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز - ویرایش سوم نویسندگان: j m prausnitz و r n lichtenthaler و e g azevedo فایل pdf حل تمرین به زبان انگلیسی و در 195 صفحه است فایل pdf با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است دسته بندی: فنی و مهندسی مکانیک تعداد مشاهده: 557 مشاهده فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 195 حجم فایل: 743 کیلوبایت قیمت: 2,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود محتوای.

4.4/5 (35 امتیاز)
قیمت :13200تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده